ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Ordynator dr n. med. Zbigniew Wieczorek
LOS NIE WYBIERA.

NA SZCZĘŚCIE TY MOŻESZ WYBRAĆ

OPIEKĘ SPECJALISTÓW,
DOBRE WARUNKI LECZENIA,
WSZECHSTRONNĄ REHABILITACJĘ
(20kB)
ostatnia modyfikacja: